Shoes Made in EU - PL

  • Trainers
  • Krzysztof |

W ostatnich latach sektor obuwniczy obserwuje niekorzystą tendencję do wycofywania się młodych ludzi z zainteresowania zawodem obuwnika. Zawód ten wydaje się im mało atrakcyjny, występują także trudności w możliwości kształcenia się w tym kierunku.  

Zjawisko to można zaobserwować w krajach parterskich projektu – Polska, Włochy, Portugalia, ale i w całej Europie.

Z tego też powodu głównym celem kursu jest przyciągnięcie młodych ludzi do sektora obuwniczego. E-platforma służy jako innowacyjne narzędzie do przekazywania wiedzy w sposób ciekawy i interesujący. Zamieszczone na niej materiały dydaktyczne w sposób jasny i przejrzysty prezentują podstawową wiedzę niezbędną do pracy w przemyśle obuwniczym. 

Kurs odpowiada 4 poziomowi EQF. 

Course Information

Cele

Tematyka

Ocena

Course subscription

Coaches

Krzysztof

Krzysztof